IMDI presenteert acht - door de internationale onderzoeksgemeenschap goedgekeurde - Centres of Research Excellence (CoREs). De Centres of Research Excellence bestaan uit diverse partners. Investeringsimpulsen vanuit bijvoorbeeld de overheid en het bedrijfsleven leiden tot een toename van hun wervingskracht, waardoor zij na een periode van tien jaar als een hecht instituut eigenstandig kunnen blijven bestaan.

In de CoREs werken wetenschap, bedrijfsleven en zorg samen aan nieuwe medical devices. De CoRES zorgen voor:

  • Schaalvergroting en focussering van het onderzoek.
  • Een interactieve innovatiecyclus: Doordat alle partijen in de innovatiecyclus (onderzoekers, ondernemers, patiĆ«nten, zorgprofessionals) betrokken zijn bij het centrum wordt de vraag vanuit de zorg sneller vertaald naar oplossingen die sneller op de markt komen.
  • Economische benutting van R&D sterkten in Nederland vanuit internationaal markt-perspectief.

De acht CoREs zijn ingedeeld in drie inhoudelijke thema's; imaging, extramurale zorg en revalidatie, minimaal invasief.

Imaging

1.

MDII: Instrumentatie voor medische beeldvorming ten behoeve van hart- en vaatziekten.
Participanten: Erasmus MC, TU Delft, LUMC.
Contact:  w.niessen@erasmusmc.nl

2.

IDII: Instrumentatie voor medische beeldvorming en -analyse voor beeldgeleide interventies.
Participanten: UMC Utrecht, UU, TUE, Philips Healthcare, Philips Research.
Contact:  m.viergever@umcutrecht.nl

Website: www.idii.nl


3.

QuantiVision: Instrumentatie voor kwantitatieve medische beeldanalyse.
Participanten: VU, UvA, NL Cancer Institute.
www.quantivision.info 
Contact: jc.demunck@vumc.nl

4.

CMI-NEN: Instrumentatie ten behoeve van medische beeldvorming op het gebied van oncologie (met name long-, borst- en prostaatkanker), hart- en vaatziekten en neuro(musculaire) ziekten.
Participanten: RUG, RU Nijmegen, UT.
www.cmi-nen.nl 
Contact: m.kuit@utwente.nl en e.jippes@umcg.nl


Extramurale Zorg en Revalidatie

5.

CCTR: Instrumentatie voor thuis- en wijkzorg.
Participanten: UT, MaatrichtUMC, TNO, NIVEL.
www.caretechnologyresearch.nl
Contact:  l.de.witte@hszuyd.nl

6.

SPRINT: Instrumentatie voor revalidatiezorg.
Participanten: RUG, UT.
www.imdi-sprint.nl
Contact:  g.j.verkerke@med.umcg.nlk.postema@rev.umcg.nl

7.

NeuroControl: Instrumentatie voor neurorevalidatie.
Participanten: TU Delft, LUMC, ErasmusMC, VUMC, RUNMC, UT.
www.neurocontrol.nl
Contact: a.m.c.sluijter@tudelft.nl 

Minimaal Invasief

8.

NIMIT: Instrumentatie voor minimaal invasieve ingrepen.
Participanten: Erasmus MC, TU Delft, LUMC.
http://imdi-nimit.nl/
Contact: J.Dankelman@tudelft.nl 

Contact

Eras Draaijers T: 06 3316 3372 E: info@imdi.nl

Actueel

Maatschappelijk rendement van exergames voor ouderen
Tim Horeman is the engineer of the year
IMDI Talent Charity Dinners + Marionetten Opera
Nieuwsarchief van dit programma >>
Disclaimer | © 2011 ZonMw